3C cafe 尼康發布失真控制數據:糾正鏡頭畸變

高價收購手機|高價收購數位相機|高價收購iphone|高價收購筆電|高價收購鏡頭

立刻詢價

尼康發布失真控制數據:糾正鏡頭畸變

 對於鏡頭而言,畸變是很常見的情況,桶形和枕形畸變都會影響到我們的畫面效果。近日尼康發布失真控制數據1.009版L固件更新,失真控制數據可用於在拍攝和編輯期間糾正桶形和枕形失真,並可載入支持失真控制的照相機。最新支持的相機有:尼康D4(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D90(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D600(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D800(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D800E(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D3100(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D3200(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D5000(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D5100(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D5200(資料 報價 圖片 論壇) / 尼康D700(資料 報價 圖片 論壇)0 / 尼康D7100(資料 報價 圖片 論壇) 。 下載地址 支持的鏡頭數據: ·廣角變焦鏡頭 AF-S DX 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G ED IF AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D ED IF AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AI AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D ED IF AI AF Zoom-Nikkor 20-35mm f/2.8D IF ·標準變焦鏡頭 AF-S DX 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G ED IF AF-S DX 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G ED IF AF-S DX Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G ED IF AI AF Zoom-Nikkor 24-50mm f/3.3-4.5D AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D ED IF AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED IF AF-S Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G ED IF VR AI AF Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6D ED IF AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AI AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D ED IF AI AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5D AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G AI AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.5-5.6D AF Zoom-Nikkor 28-100mm f/3.5-5.6G AI AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF AI AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D AI AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5D IF ·遠攝變焦鏡頭 AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED IF VR AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II *1 AF-S Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G ED IF VR *1 AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR AI AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4-5.6D AI AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G ED AF-S Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ED IF VR AI AF Zoom-Nikkor 75-240mm f/4.5-5.6D AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED AI Ai AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED IF *1 AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/4.5-5.6D AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR *1 AI AF Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II *1 AF-S Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G ED IF VR *1 ·高倍率變焦鏡頭 AF-S DX 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II AF-S DX Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G ED IF AF-S DX 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6G ED IF AI AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6D IF AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 支持的鏡頭數據頂端 ■單點對焦鏡頭 AF-S DX 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 35mm f/1.8G AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED AI AF Nikkor 18mm f/2.8D AI AF Nikkor 20mm f/2.8D AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 24mm f/1.4G ED AI AF Nikkor 24mm f/2.8D AI AF Nikkor 28mm f/1.4D AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 28mm f/1.8G AI AF Nikkor 28mm f/2.8D AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 35mm f/1.4G AI AF Nikkor 35mm f/2D AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 50mm f/1.4G AI AF Nikkor 50mm f/1.4D AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 50mm f/1.8G AI AF Nikkor 50mm f/1.8D ·遠攝鏡頭 AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 85mm f/1.4G AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 85mm f/1.8G AI AF Nikkor 85mm f/1.8D AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D AI AF Nikkor 180mm f/2.8D ED IF AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 200mm f/2G ED VR II *1 AF-S Nikkor 200mm f/2G ED IF VR *1 AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II *1 AF-S Nikkor 300mm f/2.8G ED IF VR *1 AI AF-S Nikkor 300mm f/2.8D ED IF II *1 AI AF-S Nikkor 300mm f/2.8D ED IF *1 AI AF-I Nikkor 300mm f/2.8D ED IF *1 AI AF-S Nikkor 300mm f/4D ED IF *1 AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR *1 AI AF-S Nikkor 400mm f/2.8D ED IF II *1 AI AF-S Nikkor 400mm f/2.8D ED IF *1 AI AF-I Nikkor 400mm f/2.8 ED IF *1 AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 500mm f/4G ED VR *1 AI AF-S Nikkor 500mm f/4D ED IF II *1 AI AF-S Nikkor 500mm f/4D ED IF *1 AI AF-I Nikkor 500mm f/4 ED IF *1 AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 600mm f/4G ED VR *1 AI AF-S Nikkor 600mm f/4D ED IF II *1 AI AF-S Nikkor 600mm f/4D ED IF *1 AI AF-I Nikkor 600mm f/4 ED IF *1 AF-S 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR *1 *2 ·微距鏡頭 AF-S DX Micro 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 40mm f/2.8G AF-S DX Micro 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR AF-S Micro 單眼相機收購,相機買賣,鏡頭估價 NIKKOR 60mm f/2.8G ED AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G ED IF VR *1 AI AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D ED IF AI AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-5.6D ED